YEVMİYE DEFTERİ AÇILIŞ KAYDI ÖRNEĞİ

Örnek: HG işletmesi 01.01.2009 tarihinde ki açılış bilançosunu aşağıdaki gibidir. Buna göre açılış kaydını düzenleyeniz. AKTİF HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR……………………………………….25.000 100 Kasa Hesabı…………………….4.000 102 Bankalar Hesabı……………..7.000 121 Alacak Senetleri Hesabı…6.000 153 Ticari Mallar Hesabı……..8.000 II. DURAN VARLIKLAR………………………………………..5.000 255 Demirbaşlar Hesabı……..5.000   III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK………..9.000 321 Borç Senetleri Hesabı…….9.000 [...]

YEVMİYE DEFTERİ AÇILIŞ KAYDI

Yevmiye defterine ilk olarak yani birinci madde olarak açılış bilançosundaki hesapların yazıldığı kayıt yapılır. Bilançonun aktifinde yer alan değerler yevmiye defterinin borcuna, pasifte yer alan değerler ise alacağına kaydedilir. Açılış kaydı yevmiye defterinin 1 numaralı maddesidir. Yevmiye defterine yapılan kayıtlar ne olursa olsun borç ve alacak toplamlarının mutlaka birbirine eşit olması gereklidir.

YEVMİYE DEFTERİNDE BULUNMASI GEREKENLER

- Yevmiye madde sıra numarası, – Tarih – Borçlu hesap, – Alacaklı hesap, – Tutar, – Her kaydın dayandığı belgelerin çeşidi, varsa tarih ve numaraları. – Yevmiye defteri ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sıra numaralı olmalıdır. Vergi kanunlarına göre hareketli yapraklı defter kullanılabilir. – Yevmiye defterine geçirilecek kayıtlar haklı sebep olmaksızın, on günden fazla [...]

YEVMİYE DEFTERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Yevmiye defteri yazılırken hesap numaralarını öğrenmek için hesap planından faydalanılır. – Yevmiye maddesinde hesap isimleri büyük harf ile yazılır. – Hesap isimlerinin aralarında boşluk bırakılmaz. Boşluk var ise çizilerek iptal edilir. – Yevmiye maddesinin borç ve alacak tutarlarının aynı olması gerekir. – Yevmiye defterinde madde numarasının önünde büyük defter sayfa numaralarını gösteren iki sütun [...]

YEVMİYE DEFTERİ ÖRNEĞİ

Yevmiye Defteri Örneği: Borçlu Büyük Defter Sayfa No Alacaklı Büyük Defter Sayfa No Yevmiye Madde Numarası AÇIKLAMA Yardımcı HesapTutarı Borçlı Hesap Tutarı Alacaklı Hesap Tutarı ……………..Tarih……………… Borçlu Hesap Alacaklı Hesap ……………Açıklama………….. Muhasebe işlemlerinde matbu yevmiye defteri yukarıdaki gibidir. Fakat genelde muhasebe işlemlerinin yevmiye kayıtları daha kısa bir şekilde düzenlenebilir. Bizde sitemiz içersindeki derslerde yevmiye defterini [...]