İŞLETME ÇEŞİTLERİ

İŞLETME ÇEŞİTLERİ Hukuki Olarak İşletme Çeşitleri: 1. Tek Kişi İşletmeleri: Tek kişi işletmeleri en basit, en eski ve uygulamada en çok görülen işletme biçimidir. İşletmenin tek sahibi vardır. Bu nedenle işletme sahibi işletme faaliyetleri konusunda her türlü kararı alır, uygular ve denetler. Ortaya çıkabilecek işletme riskleri tümüyle kendisine aittir. Kurulmaları ve sona ermeleri yasal açıdan kolaydır. [...]

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Şirketler muhasebesi, muhasebenin en önemli derslerinden biridir. Çünkü şirketler muhasebesinde, şirket türlerini tanımak, şirketlerin kuruluş işlemlerini yapmak ve şirketlerin muhasebe kayıtlarını yapabilmek gibi muhasebenin önemli konuları anlatılmaktadır. Şirketler muhasebesi dersinde, şahıs şirketleri, kollektif şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler anlatılmaktadır. Ayrıca şahıs şirketlerinin, sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin kuruluş işlemleri, muhasebe kayıtları, kar/zarar dağıtımları gibi [...]

AÇILIŞ BİLANÇOSU

İşletmenin açılış bilançosunu düzenleyerek sermayeyi bulalım Açılış Bilançosu: AKTİF HG İŞLETMESİ 01.01.2009 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR……………………………………..125.000 100 Kasa Hesabı……………………24.000 102 Bankalar Hesabı……………..17.000 121 Alacak Senetleri Hesabı…36.000 153 Ticari Mallar Hesabı……..48.000 II. DURAN VARLIKLAR…………………………………….125.000 252 Binalar Hesabı………………90.000 255 Demirbaşlar Hesabı………35.000   III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAK……..119.000 320 Satıcılar Hesabı……………70.000 321 Borç Senetleri Hesabı…..49.000 [...]

HİSSE SENEDİ NEDİR?

Hisse senedi nedir? Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir.

BONO NEDİR?

Bono nedir? Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belgeye bono denir.