TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

Tekdüzen Muhasebe Sistemi      Tekdüzen Muhasebe Sistemi, muhasebe uygulamalarında aynı hesap planının kullanılmasını, aynı muhasebe ilkelerinin benimsenmesini ve de aynı muhasebe kavramlarından yararlanılmasını ve muhasebe bilgilerinin aynı tip mali tablo ve raporlarda sunulmasını öngören bir sistemdir. Ülkemizde 1,1,1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmaktadır.     Tekdüzen Muhasebe Sistenin Esları 4 kısımda incelenir.     1. Muhasebenin Anayasası(Muhasebenin [...]

MUHASEBENİN ANAYASASI

Muhasebenin Temel Kavramları            Muhasebenin temel kavramlarına muhasebenin anayasası da denilmektedir. Nasıl ki hukukta kanunlar anayasaya ayrıkı olamazlar, muhasebede de hiç bir işlem ve olay muhasebenin anayasası olan temel kavramlarına aykırı olamazlar.            Muhasebenin Temel Kavramları 12 tanedir.            1. Sosyal Sorumluluk Kavramı     2. Kişilik Kavramı       3. İşletmenin Sürekliliği K.            4. Dönemsellik [...]

MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe İlkeleri      Temel mali tabloların düzenlenme ilkeleri, temel mali tablolara paralel olarak iki ana gruba ayrılır:         1. Bilanço ilkeleri:            a) Varlıklara ilişkin ilkeler,            b) Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler,            c) Özkaynaklara ilişkin ilkeler.       2. Gelir tablosu ilkeleri:      Şimdi bu ilkeleri kısaca açıklayalım.      1. Bilanço ilkeleri:            a) [...]