MUHASEBENİN FONKSİYONLARI

Muhasebenin Fonksiyonları

   Bir objenin tanımından hareketle o objenin fonksiyonları yani görevleri kolaylıkla saptanabilir. Muhasebenin fonksiyonlarından bahsedebilmek için muhasebenin tanımına bakmak yeterli olacaktır.

    Muhasebenin tanımını hatırlayacak olursak, mali nitelikli işlem ve olayları kaydetme, sınıflandırmaözetleyerek rapor etme, analiz etme ve yorumlama bilim ve sanatıdır.

    Muhasebenin Fonksiyonları şunlardır.

    1. Kaydetme      2. Sınıflandırma            3. Özetleyerek Rapor Etme       4. Analiz ve Yorumlama

     1- Kaydetme: Mali nitelikli işlem ve olayların Vergi Usul Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda yer alan objektif belgelere dayandırılarak tarih ve sıra numarasına göre Yevmiye Defteri yani günlük deftere kaydedilmesidir. Kayıtlar ilgili deftere aktarılırken Vergi Usul Kanununun belirttiği kurallara uyulması mecburidir. Uyulmadığı takdirde ceza verilir.

    2- Sınıflandırma:  Yevmiye defterine tarih ve sıra numarasına göre kaydedilen işlem ve olayların Defter-i Kebirde yani büyük defterde tasnif edilmesidir. Örneğin ticari mallar, bankalar, kasa gibi.

   3- Özetleyerek Rapor Etme: Yevmiye defterine kaydedilen ardından Defter-i Kebirde sınıflandırılan bilgilerin muhasebe bilgilerinden yararlanacak kişi ya da kuruluşlara( işletme sahibi, yöneticiler, bankalar, müşteriler vs) onların anlayacağı açıklıkta ve doğrulukta mali tablolar yardımıyla rapor halinde sunulmasıdır. Rapor etme, kaydetme ve sınıflandırmanın fonksiyonudur.

   4- Analiz ve Yorum: Mali tablolarda işletmenin durumu rapor edildikten sonra sonuçların ne anlama geldiği, işletmenin ne durumda olduğu, ve nereye doğru gittiğinin yorumlanmasıdır. Mali tablolar yorumlanması son derece önemlidir. İşletmenin yol haritası belirlenmesine yardımcı olunur.

                                                   Muhasebenin Bölümleri

   Muhasebe genel olarak 3 bölümde incilenir.

 1. Genel Muhasebe: Muhasebedeki bilgiler hiç bir analize tabi tutulmadan belgelere dayanarak kaydedilir. İşletmenin edindiği varlıklar ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklar yer alır.

 2. Yönetim Muhasebesi: Genel muhasebe ve Yönetim Muhasebesinden sağlanan bilgilerin firma yöneticilerine yön verecek şekilde kayıt altına alınmasıdır. Yöneticilere karşı yapılan muhasebe olarak da tanımlanabilir.

 3. Maliyet Muhasebesi: Üretim yani imalat yapan işletmelerde üretilen mamülün ve yarı mamülün maliyetinin ayrıntılı olarak hesaplandığı muhasebe bölümüdür. Maliyet muhasebesinde üretilen bilgiler genel muhasebe ve yönetim muhasebesinde kullanılır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)