Posts Tagged ‘kıdem ihbar tazminatı muhasebe kaydı’

İHBAR TAZMİNATI MUHASEBE KAYDI

İhbar tazminatı muhasebe kaydı tutulurken bu tazminatın özelliklerini İş Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alındığında şu şekilde sıralamamız mümkündür. 1- Yasalarda belirtilen bildirim önelleri asgari olup hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Bildirim önellerinde yasal bir tavan bulunmamaktadır. 2- Yargıtay ihbar tazminatının işçinin ölümü halinde mirasçılarına geçemeyeceğini kabul etmiştir. Yasalarda bu konuda [...]