Posts Tagged ‘Ön Muhasebe Dersleri’

ÖN MUHASEBE DERSLERİ

Ön muhasebe dersleri içerisindeki program modülleri aşağıda verilmiştir: Kasa Hesabı Takibi: İşletmenin nakit işlemlerini takip etmektir. Bunu için bir kasa defteri tutulabilir. İşletmenin nakitleri bu defter ile tekip edilebilir. Kasa hesabında işletmeye nakit girişi ve nakit çıkışı olduğu zaman hareket meydana gelir. Bu nedenle her nakit hareketinde kasa defterine kayıt yapılır. Yapılan tahsilatlar ve ödemeler [...]

ÖN MUHASEBE DERSLERİ

Ön muhasebe dersleri yazılım olarak Mikro, Eta, Logo ve Nebim vb. paket programlarının anlatıldığı derslerdir. Bu dersleri alarak küçük ve orta büyüklükteki şirketlerde rahatlıkla iş bulabilirsiniz. Ön muhasebe elemanları hemen hemen her şirkette gereksinim duyulan personellerdir. Eğer ki ön muhasebe departmanında görev almak istiyorsanız mutlaka ön muhasebe programlarının eğitimini almanız gerekir. Ayrıca cv’nizde bulunduracağınız ön [...]

ÖN MUHASEBE DERSİ

Ön muhasebe dersi konusunda uzman mali müşavirlerden paket programlarını öğrenebileceğiniz derslerdir. Genellikle kurslar ile öğretilen muhasebe dersleri ile birçok firmada kolaylıkla iş bulabilirsiniz. Her firma mutlaka muhasebesini tutmaktadır. Müşteri – stok cari bilgileri,fatura, irsaliye ve çek senet hesaplarını yapabilmeniz için verilen bu dersler ile şirketin ön muhasebesini tutarak dosyaları ve raporları hazırlayabilirsiniz. Genel muhasebe mali [...]

ÖN MUHASEBE DERSLERİ

Ön muhasebe dersleri konumuz, hediye çeklerinin muhasebeleştirilmesi konusu ile devam etmektedir. Hediye çekinin kullanıcıya teslimi işle­mi gelir ve kurumlar vergisi açısın­dan her hangi bir şekilde gelir oluş­turmaz. Bu nedenle fatura düzenle­meye gerek yoktur. Eğer fatura dü­zenlenecek olursa teslim gerçekleş­medikçe bunun gelir olarak düşünül­mesi de doğru sonuçlar doğurmaz. Bu bilgilere göre düzenlenecek mali tabloların doğruluğu şüpheli [...]

ÖN MUHASEBE DERSİ

Ön muhasebe dersi arasında yer alan bir diğer konumuz hediye çekleri konusudur. Hediye çeki TTK 692′ de öngörülen çek unsurlarını içermeyen, özellikle muhatabı bir banka olmayan ve keşi-decinin el ile atılmış imzasını taşıma­yan, teknik anlamda çek olarak de­ğerlendirilmesi mümkün olmayan pılmadığı için, TTK’da yer alan çekle­re ilişkin hükümler bu senetlere uygulanmaz(Bozer ve Göle, 2004, 203). [...]